FANDOM


1. Regulamin

1. Regulamin jest dokumentem opisującym prawa Scp Fikcja.
2. Dotyczy on zarówno użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych.
3. Dokument ten wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2013 roku.
4. Administrator ma prawo zmienić treść tegoż regulaminu po konsultacji z innymi użytkownikami na czacie.
5. Regulamin nie jest jedynym zbiorem praw tu obowiązującym. Obowiązuje tu też Terms of Use (ToU) Wikii, zasady kultury osobistej oraz amerykańskie prawo (Wikia jest firmą amerykańską).

2. Wiki Spore

5. Scp fikcja nie jest blogiem, forum, portalem społecznościowym ani też społecznością, która jest dowolnego rodzaju eksperymentem.
6. Scp Fikcja nie jest również miejscem na reklamy, co oznacza, że nie wolno reklamować tutaj swoich stron www, blogów, wiki itp.
7. Scp Fikcja to wolna encyklopedia, dotycząca fikcynych istot SCP.
8. Stwierdzenie "Wolna encyklopedia" nie oznacza, że nie panują tu żadne zasady, wprost przeciwnie.
9. Scp Fikcja jest dobrem publicznym. Ani założyciel, ani Administratorzy nie są jej właścicielami.

3. Administracja

10. Administracja Scp Fikcja dzieli się na Moderatorów, Zwykłych Administratorów oraz Biurokratów.
11. Administratorzy mają takie same prawa jak inni użytkownicy.
12. Administratorzy nie mogą narzucać innym swojej woli, chyba że jest to konieczne.
13. Nowych członków administracji wybierają jej obecni członkowie.
14. Członek administracji może zostać pozbawiony uprawnień, gdy:
A) Nie będzie aktywny przez ponad miesiąc.
Wyjątkiem od powyższej reguły są wcześniej zapowiedziane, posiadające ważny powód okresy nieaktywności.
B) Będzie on łamał regulamin.
C) Nie będzie używał swoich uprawnień.
D) Nie będzie miał kontaktów ze społecznością.

4. Użytkownicy

15. Użytkownik Scp Fikcja ma prawo do:
A) edytowania wszystkich stron, z wyjątkiem tych zabezpieczonych.
B) przesyłania plików (tylko zalogowani).
C) kontaktowania się z innymi użytkownikami SF.
D) ... i otrzymywania od nich pomocy.
E) wyrażania własnego zdania na dany temat.
16. użytkownicy mają obowiązek:
A) przeczytać ten regulamin.
B) zapoznać się z tutejszymi zwyczajami.
C) przestrzegania netykiety.
17. Nazwa użytkownika nie może:
A) być wulgarna,
B) przypominać nazwiska dowolnej osoby publicznej,
C) nawiązywać do terroryzmu, nacjonalizmu, rasizmu i tym podobnych,
D) reklamować dowolnego produktu,
E) wyrażać poglądy polityczne, religijne itp. użytkownika.
18. Nazwa użytkownika musi być możliwa do odczytania. Zabronione są nazwy z losowymi ciągami liter, czy znakami specjalnymi Unicode.

5. Komunikacja

19. Użytkownicy SF mogą się kontaktować poprzez Tablice.
20. Głosowania są przeprowadzane na nim i na Scp Fikcja:Głosowania.

6. Artykuły

21. Scp Fikcja jest encyklopedią o fikcyjnych istotach SCP - artykuły się na niej znajdujące muszą być związane z nimi związane.
22. W artykułach należy przestrzegać neutralnego punktu widzenia.
23. Należy również nie popełniać błędów językowych.
24. Zabronione jest używanie wulgaryzmów.
25. Ponadto, zabronione jest usuwanie treści stron.
26. Artykuły muszą znajdować się w odpowiednich przestrzeniach nazw.

7. Pliki

27. Przesyłane pliki muszą posiadać sensowne, polskie nazwy. Zabronione jest przesyłanie plików o nazwach typu adhdlal.jpg.
28. Pliki powinny być związane z SCP.
29. Można przesyłać pliki niezwiązane z SCP, lecz muszą one być naprawdę potrzebne.
30. Zabronione jest przesyłanie tony plików, tylko po to, by ozdobić swój profil.
31. Zdjęcia należy malować np. w Paincie.
32. Zdjęcia skopiowane z innych stron, będą usuwane.

8. Blogi

33. Każdy użytkownik może napisać na swoim blogu o wszystkim, co jest związane z SCP lub Scp Fikcja.
34. Można tam również pisać o innych sprawach, ale w umiarze.
35. Na swoim blogu wolno polecać inne strony i dodawać do nich linki. Zabronione jest jednak tworzenie notek zawierających tylko i wyłącznie reklamę.

9. Blokady

36. Administratorzy i biurokraci mogą zablokować dowolnego użytkownika jeśli mają jakiś powód.
37. Użytkownicy mogą zostać zablokowani za:
A) Ataki na innych użytkowników.
B) Przeprowadzanie kiepskich edycji.
C) Wprowadzanie fałszywych informacji.
D) Naruszanie praw autorskich,
E) Niedodawanie licencji do plików.
F) Nadmierną działalność prywatną.
G) Nieodpowiednią nazwę użytkownika.
H) Spamowanie.
I) Umieszczanie stron w złych przestrzeniach nazw.
38. Długość blokady zależy od:
A) Powodu blokady.
B) Stażu blokowanego.
C) ...i jego wkładu
D) Ilości wcześniejszych blokad.
E) Zdania blokującego administratora.
39. Administrator ma prawo odwołać blokadę nałożoną przez innego administratora, jeśli ma do tego powody.